het dienstenpakket bevat

      1. schetsontwerp + voorontwerp
              advies energieprestatie
       2. administratief dossier + stedenbouwkundige
              vergunningsaanvraag
       3. technisch dossier
              uitvoeringsplannen
              lastenboek
              meting - detailraming (op vraag)

      tijdens de uitvoering
              controle van de werken en werfverslagen